ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία μας καθορίζεται από την συνεχή προσπάθεια για την εκπλήρωση των βασικών στόχων που ακολουθούμε πιστά πάντοτε, και είναι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών μας, η ασύγκριτη γεύση των εδεσμάτων μας, καθώς και η επίτευξη προσιτών και ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμών στην αγορά. Η πραγματοποίηση όλων των παραπάνω στόχων είναι πρωταρχικής σημασίας για μας γιατί με την πραγματοποίηση τους θα είμαστε σε θέση να εναρμονιζόμαστε με την βασική αρχή της φιλοσοφίας μας που είναι η δική σας εξυπηρέτηση και ικανοποίηση προσβλέποντας στην μακροχρόνια, φιλική και ειλικρινή συνεργασία μας. Τα μέσα που συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των στόχων μας είναι ο συνεχής και προσεγμένος έλεγχος των πρώτων υλών με αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, ο συνεχής έλεγχος κατά την διαδικασία παρασκευής, τυποποίησης, ψησίματος, και σερβιρίσματος για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας των προϊόντων μας. Ο έλεγχος υλοποιείται με την προσεκτική επιλογή των προμηθευτών μας, την τήρηση αυστηρών προδιαγραφών σε κάθε στάδιο παραγωγής των εδεσμάτων μας που είναι σχεδόν αποκλειστικά χειροποίητα. Τα προϊόντα μας παρασκευάζονται σε ιδιόκτητο παρασκευαστήριο από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ακολουθώντας πιστά όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας.